TENOFOVIRS - EFEKTS, PIELIETOJUMS UN RISKI - AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS

TenofovirsRedaktora Izvēle
Fluvoksamīns
Fluvoksamīns
Tenofovirs (arī tenofovira dizoproksils) tiek izmantots terapeitiski HIV-1 un B hepatīta infekciju gadījumā. Tenofovira dizoproksils cilvēka šūnās tiek aktivizēts līdz tenofoviram. No vienas puses, tas kavē reverso transkriptāzi HI