KALMODULĪNA FUNKCIJA UN SLIMĪBAS - LABORATORIJAS VĒRTĪBAS

KalmodulīnsRedaktora Izvēle
Galvaskausa pamatnes lūzums
Galvaskausa pamatnes lūzums
Sarežģītajiem šūnu un fizioloģiskajiem procesiem dzīvās būtnēs ir nepieciešams precīzi noregulēts molekulārā līmenī, lai nodrošinātu, piemēram, dzīvnieka vai auga pielāgošanos dzīvotnei. Šim nolūkam pastāv