IMATINIBS - EFEKTS, PIELIETOJUMS UN RISKI - AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS

ImatinibsRedaktora Izvēle
Meropenēms
Meropenēms
Imatinibs ir tirozīnkināzes inhibitors, kuru galvenokārt lieto hroniskas mieloleikozes ārstēšanai. Tas sasniedz labus rezultātus hroniskas mieloleikozes ārstēšanā ar labu panesamību. Arī