TRACTUS SOLITARIUS - STRUKTŪRA, FUNKCIJAS UN SLIMĪBAS - ANATOMIJA

VientuļšRedaktora Izvēle
Melatonīns
Melatonīns
Vientuļš ir centrālais nervu ceļš, ko ieskauj vienīgais kodols. Šim ceļam galvenokārt ir nozīme garšas un ožas sajūtai, kuras maņu šūnas caur vieninieku traktu nosūta signālus uz centrālo.