ŽOKĻA ARTĒRIJA - UZBŪVE, FUNKCIJAS UN SLIMĪBAS - ANATOMIJA

Žokļa artērijaRedaktora Izvēle
Cefotiam
Cefotiam
Pārī savienotā augšžokļa artērija ir dabiskas ārējās miega artērijas turpinājums no virspusējās temporālās artērijas aiziešanas. Augšžokļa artēriju var iedalīt trīs daļās un veidot savienojumus tās gala zonā